Rajd Rowerowy w Gębicach

15.06.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sport   #rajd   #rower   #czarnków   

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice, Sołtys Sołectwa Gębice we współpracy z Nadleśnictwem Sarbia i Polskim Towarzystwem Leśnym, zorganizowaliśmy 11 czerwca rajd rowerowy połączony z konkursem. Zaproszenie skierowano do osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin z dziećmi a szczególnie do osób niepełnosprawnych z ośrodków o niepełnosprawności funkcjonujących na naszym terenie.

Osoby „sprawne inaczej", otoczono taką opieką aby ta wycieczka zapadła na długo w ich pamięci. Rajd miał na celu propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu, poznanie walorów przyrodniczych wokół naszej miejscowości, oraz wspieranie działań integracyjnych osób uczestniczących w rajdzie. Przed rozpoczęciem wycieczki opracowany został regulamin rajdu, a przed wyruszeniem nastąpiło omówienie trasy, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się, zapoznanie z regulaminem rajdu. Jest to pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju u nas w sołectwie. Rajd był połączony z konkursem przyrodniczym. Na terenie naszej miejscowości rozciągają się połacie atrakcyjnych lasów i fauny. Turystyka i rekreacja przeprowadzone w formie wycieczki rowerowej dała możliwość aktywnego zwiedzania i poznania tych miejsc i terenów, jak również stanowiła zachętę przebywania i ruchu na świeżym powietrzu. Trasa bowiem w 95 % prowadziła przez obszary leśne. Rajd odbył się trasą: z Gębic szosą powiatową w kierunku Wyszyn po 7 km skręciliśmy w dukt leśny utwardzony w kierunku leśniczówki Drzązgowo - 23,3 km. Tutaj nastąpiła przerwa na odpoczynek, ognisko, posiłek i konkurs. Piknik był przedni: kiełbaski z ogniska, chleb ze smalcem, ogórki, wypieki, lody i napoje z kawą włącznie.

Konkurs przygotowali i przeprowadzili pracownicy Nadleśnictwa Sarbia. KONKURS „LAS BLISKO NAS" organizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia w trakcie Rajdu rowerowego „Śladem wilka" - Postanowienia ogólne - celem konkursu było: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy uczestników o lesie i pracy leśników, zainteresowanie uczestników gospodarką leśną, jej założeniami, głównymi celami i zadaniami, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko. W konkursie ogółem wzięło udział 10 osób w tym niepełnosprawni. Wyłoniono 3 pierwsze miejsca za które wręczono nagrody książkowe. Spodziewane efekty: podniesiono świadomość ekologiczną społeczeństwa, zapoznano ze specyfiką pracy leśników, zrozumienie zagadnień związanych z prowadzoną gospodarką leśną.

Ten Rajd Integracyjny z osobami „Sprawni inaczej" jest szansą na to, że nastąpi zmiana w ich życiu oraz zwiększy się otwartość osób zdrowych na potrzeby oraz możliwość spędzania wolnego czasu z ludźmi, dla których często jeden schodek stanowi przeszkodę nie do pokonania. Ten rajd dla nich to nie tylko przygoda ale także zadbanie o zdrowie zarówno fizyczne i psychiczne.

Jako organizatorzy jesteśmy dumni, że propozycja przyjęła się z dużym odzewem jak na pierwszy raz bowiem 52 uczestników wzięło czynny udział w rajdzie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród uczestników było 7-miu mieszkańców DPS, oraz 7-miu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Uczestnicy przy rozstaniu sygnowali aby nie był to pierwszy i ostatni raz.

 

To może Cię także zainteresować:
Lekcje o handlu ludźmi z policjantami
Ruszają inwestycje w czarnkowskim szpitalu
Planowane wyłączenia energii elektrycznej 24-27.10

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: czarnkowgmina.pl / Jerzy Szcześniak Gębice, 12 czerwca 2017 | foto: czarnkowgmina.pl

Komentarze