Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Drawsko

Obejrzyj galerię (Liczba zdjęć: 15)

 

W środę, 24 czerwca 2020 roku Rada Gminy Drawsko jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

REKLAMA

Wójt zaprezentował Raport o stanie gminy za 2019 rok, w którym podsumował swoją działalność w roku poprzednim, w szczególności realizację budżetu, polityk, programów i strategii, współpracy, podjętych uchwał rady gminy i wielu innych ważnych kwestii prowadzonych działań. Radni po zapoznaniu się z obszernym dokumentem i debacie, jednogłośnie udzielili wotum zaufania za rok 2019 r. 

Z uwagi na to, iż była to sesja absolutoryjna, Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni, jak również informacje o stanie mienia. Nadrzędny organ kontrolny - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie, bez uwag zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Skład Orzekający RIO nie stwierdził przypadków niegospodarności i nieprawidłowości odnośnie realizacji budżetu. Po odczytaniu uchwały Komisji Rewizyjnej wnoszącej o udzielenie absolutorium Rada Gminy Drawsko jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drawsko. Gratulacje na ręce włodarza Gminy Drawsko Bartosza Niezborała złożył Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski. Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, iż na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium składa się praca wielu osób działających w strukturach urzędu gminy, jednostkach organizacyjnych, i to w kierunku tych wszystkich osób złożył słowa podziękowania i uznania za codzienną, wspólną pracę i zaangażowanie. 

Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odniósł się do: 

- stanu epidemiologicznego na terenie Gminy Drawsko spowodowanego wirusem COVID 19: liczba osób z dodatnim wynikiem oraz objętych kwarantanną na dzień 24 czerwca 2020 r. wynosi 0. Prace związane z epidemią skupiają się wokół odmrażania instytucji, obiektów, działalności w reżimie sanitarnym. 

- pozyskania przez Gminę Drawsko 30. laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami; każda szkoła otrzyma po 6 laptopów do nauczycieli i uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących (3+) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

- funkcjonowania od początku maja Urzędu Gminy Drawsko; urząd dostępny jest w kontakcie bezpośrednim dla petentów, ale nadal w reżimie sanitarnym. Interesanci mogą przemieszczać się po urzędzie w maseczkach chroniących twarz lub przyłbicach ochronnych. 

- poradni „K” w Drawsku”; zakończono pod względem budowlanym dostosowanie pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Drawsku na poradnię „K”. 

- modernizacji sanitariatów w sali gimnastycznej w Drawsku; w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na inwestycje z programu „Szatnia na medal” – remont zaplecza ogólnodostępnego sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku. 

- remontów dróg; na 2 lipca przesunięto podpisanie umowy na przebudowę drogi przy ulicy Pułkownika Królickiego w Drawsku i drogi przy ulicy Leśnej w Drawskim Młynie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

- drogi przy ulicy Szacherskiego w Drawsku; nadzór budowlany dokonał odbioru drogi. 

- Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi; odbywają się spotkania w zakresie problemów gospodarki odpadami komunalnymi; nowym Przewodniczącym Zarządu został Andrzej Gawłowski. Prace związku w chwili obecnej skupiają się wokół rozwiązań sektorowych gospodarki odpadami; Gmina Drawsko planowana jest w sektorze z Gminą Krzyż i Wieleń. 

- spotkania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich; 16 czerwca odbyło się robocze spotkanie Związku w Krzyżu w zakresie spraw bieżących; poruszony został temat zamknięcia śluzy w Krzyżu. 

Na wniosek Wójta Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Komisja Rewizyjna przeprowadziła problemową kontrolę w zakresie funkcjonowania i wykonywania pracy na Przystani „Yndzel” w Drawsku; wnioski z kontroli przedstawiła podczas sesji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Kuźmin. 

Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawili radni powiatowi – Zbigniew Piątek i Krystian Kawczyński. 


Dalsza część sesji miała charakter merytoryczny. Rozpatrzono i podjęto 9 uchwał w zakresie: 

- bieżących zmian w budżecie i zmian WPF na lata 2020-2024; 

- wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024; 

- nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Drawsko;

- przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. Realizacja gminy w projekcie ma na celu pomoc rolnikom Gminy Drawsko w pozbyciu się folii i innych odpadów powstałych z działalności rolniczej. 

- zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych”. Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z epidemią COVIT 19 wydłużyło egzaminy w roku szkolnym 2019/2020; konieczne więc było wydłużenie terminów składania wniosków na „Prymusa Szkoły” wraz z wydłużeniem terminów rozpatrzenia tych wniosków. 

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021; 

- przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. Gmina Drawsko zamierza w bieżącym roku realizować program usuwania azbestu na terenie Gminy Drawsko przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu gminnego. 

W celu realizacji ww. programu, konieczne jest ustalenie zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 

Podjęte uchwały dostępne są na www.bip.gminadrawsko.pl


To może Cię także zainteresować:

Źródło: gminadrawsko.pl / dr Sylwia Marek Kierownik Referatu Organizacyjnego

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

Podoba Ci się to, co robimy?

Postaw nam kawę, a będziemy pracować jeszcze lepiej :)

Przeczytaj także:

DDWLKP.pl PCH24.info PCT24.pl PMI24.info PNT24.info POB24.info PP24.info.pl PSZ24.info PZL24.info

© 2012 - 2017 Dzień Dobry Wielkopolsko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logotypy Dzień Dobry Wielkopolsko, PCT24.pl, PSZ24.info, PZL24.info, PCH24.info, PMI24.info, PNT24.info, POB24.info, PP24.info.pl, Chcę być FIT, Skuteczna Reklama Lokalna są znakami powiązanymi z Portalem Dzień Dobry Wielkopolsko oraz jego wydawcą ROZWOJOWI.com, którego są własnością. Mogą być wykorzystywane w celach zgodnych z przeznaczeniem i za zgodą wydawcy. Użytkowanie portalu oznacza zgodę na jego Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki