Siódma sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Obejrzyj galerię (Liczba zdjęć: 14)

 

Czwartkowe obrady poprzedzone były gratulacjami złożonymi Krzysztofowi Sołtysiakowi podwójnemu srebrnemu medaliście Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, a także jego trenerowi Mirosławowi Szadkowskiemu.

REKLAMA

Następnie przewodniczący Adrian Hałuszka wraz z burmistrzem Krzysztofem W. Jaworskim powitał i pogratulował wszystkim sołtysom, którzy w wyniku wyborów powołani zostali do pełnienia funkcji społecznej. Po wręczeniu spinek metalowych z napisem sołtys i kwiatów wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 

Pierwszym tematem informacyjnym siódmej sesji Rady były zasoby mieszkaniowe gminy Trzcianka, które zreferował kierownik Referatu Budynków Komunalnych Marian Patalas. Bogato ilustrowana prezentacja ukazywała aktualny stan zasobów gminy Trzcianka składający się z lokali mieszkalnych i socjalnych, które w budynkach będących własnością gminy stanowią 168 sztuk, a w budynkach będących współwłasnością gminy 222. Jak podkreślał kierownik Patalas, potrzeby remontowe i modernizacyjne zapewniające poprawę stanu technicznego budynków wymagają poniesienia corocznie kosztów w wysokości od 800 tys. do 950 tys. zł. Zakres potrzeb zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe gminy, dlatego poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii, prowadzone są prace poprawiające bezpieczeństwo budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczające budynki przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 

Drugim ważnym tematem poruszonym na ostatniej sesji był harmonogram rozwoju i modernizacji dróg w gminie Trzcianka. Po rozwinięciu tematu przez zastępcę burmistrza Witolda Putyrskiego i dyskusji radnych, w swoim wystąpieniu burmistrz Krzysztof W. Jaworski podkreślił, że w chwili obecnej jest tworzony harmonogram naprawy dróg. Komisje i wszyscy radni mogą zgłaszać kryteria, według których zostaną opracowane zasady oceny poszczególnych dróg, tak by w ostateczności stworzyć realny plan napraw. 

Część uchwałodawczą otworzyły zmiany do budżetu na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2019-2032. Zmiany zaproponowane przez burmistrza, które zreferował Skarbnik Gminy Joanna Zieńko zostały zatwierdzone. Między innymi zwiększono o kwotę 950 tys. zł wydatki na remonty bieżące dróg, o 50 tys. zł wzrosły wydatki na interwencyjne remonty dróg gruntowych, zwiększono o kwotę 30 tys. wydatki na budowę chodnika w Smolarni i 60 tys. zł zaplanowano na budowę placu w Łomnicy. O kwotę 27.020 zł zwiększono wydatki na remonty budynków komunalnych i zaplanowano wydatki w wysokości 400 tys. zł na remonty budynków użyteczności publicznej. Postanowiono także zaplanować wydatki w wysokości 50 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Dokonano zmian m.in. w dziale oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, czy kultura fizyczna. 

Ożywioną dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Ostatecznie, radni przyjęli regulamin określający warunki i kryteria udzielania dotacji, wysokość dotacji, tryb postępowania i sposób rozliczenia oraz wzór wniosku, jaki należy złożyć.

Na marcowej sesji podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Trzcianecka Karta Seniora”, który stwarza mieszkańcom, którzy ukończyli 60 rok życia, system promocji, ulg i uprawnień oferowanych przez gminę Trzcianka oraz partnerów programu. 

Kolejnym ważnym projektem, nad którym pochylili się radni była uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka. Po wystąpieniu pana Zenona Jażdżewskiego z firmy Vet Agro Serwis, prezentacji zdjęć z dwóch wizyt radnych w schronisku podjęto zaproponowany program opieki. 

Również postanowiono 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” nabyć przez gminę Trzcianka 180 udziałów w spółce KOMBUD za kwotę 90 tys. zł i tym samym przejąć 100% udziału w spółce, co pozwoli jej realizować zadania w szerszym zakresie, bez konieczności stosowania trybu przetargowego. 

Po podjęciu jedenastu uchwał, wysłuchaniu informacji burmistrza z działalności w okresie między sesjami i wysłuchaniu wniosków oraz interpelacji, przewodniczący Rady Adrian Hałuszka zamknął obrady.


To może Cię także zainteresować:

Źródło: trzcianka.pl / Iwona Moraczyńska – Lilleeng / fot. trzcianka.pl

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

Podoba Ci się to, co robimy?

Postaw nam kawę, a będziemy pracować jeszcze lepiej :)

Przeczytaj także:

DDWLKP.pl PCH24.info PCT24.pl PMI24.info PNT24.info POB24.info PP24.info.pl PSZ24.info PZL24.info

© 2012 - 2017 Dzień Dobry Wielkopolsko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logotypy Dzień Dobry Wielkopolsko, PCT24.pl, PSZ24.info, PZL24.info, PCH24.info, PMI24.info, PNT24.info, POB24.info, PP24.info.pl, Chcę być FIT, Skuteczna Reklama Lokalna są znakami powiązanymi z Portalem Dzień Dobry Wielkopolsko oraz jego wydawcą ROZWOJOWI.com, którego są własnością. Mogą być wykorzystywane w celach zgodnych z przeznaczeniem i za zgodą wydawcy. Użytkowanie portalu oznacza zgodę na jego Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki