1 / 1

Gmina Wieleń jest jednym z beneficjentów PROW 2014-2020. Gmina pozyskała m.in. środki na przebudowę dwóch świetlic wiejskich oraz modernizację targowiska miejskiego w Wieleniu. Na zdjęciu od lewej: dyrektor Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk oraz skarbnik Agnieszka Gapska.